SPECIALISTIČNI NEVROLOŠKI PREGLEDI

Nevrologija je veja medicine, ki se ukvarja z diagnostiko in zdravljenjem bolezni živčnega sistema.

MEDICINSKO SODNO IZVEDENIŠTVO

mag. Marjetka Clemenz, dr. med. je specialist nevrolog in zapriseženi sodni izvedenec.

ULTRAZVOČNA DOPLERSKA PREISKAVA OŽILJA NA GLAVI IN VRATU